Renowacja zabytkowego wiatraka

Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Czytaj więcej
Komunikat

Szanowni Mieszkańcy! W związku z wnioskami, które wpłynęły do Rady Gminy Pępowo podczas V sesji w dniu 18 lutego 2019 roku, zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty.

Czytaj więcej
Przedsiębiorco !

Przypominam Państwu, że zgodnie z art. 203 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, jeśli przedsiębiorca posiada w CEIDG wiele wpisów, w terminie do 30 kwietnia 2019 r. powinien uzupełnić wybrany wpis…

Czytaj więcej
Wyniki wyborów sołtysów

W okresie od 15 stycznia do 5 lutego odbywają się na terenie gminy Pępowo zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których wybierani są sołtysi kadencji 2019-2023.

Czytaj więcej