Współpraca z Holandią

 Gmina Pępowo od 1988 roku współpracuje z holenderską gminą Neder-Betuwe. Do roku 2005 była to gmina Dodewaard. Pierwsze kontakty pomiędzy władzami i mieszkańcami obu gmin miały miejsce już w 1987 r. p kliku spotkaniach i pierwszej wymianie młodzieży ówczesne władze gmin postanowiły związek ten sformalizować, podpisując 3 maja 1989 r. "Porozumienie o współpracy".
Od początku kontaktów trwa regularna wymiana młodzieży. W tym czasie kilkuset uczniów z pępowskich szkół i kilkudziesięciu młodych ludzi z Dodewaard poznawało historię, tradycję, kulturę i różne osobliwości w zaprzyjaźnionych krajach.
Rolnicy, nauczyciele, strażacy, chóry, piłkarze, urzędnicy, samorządowcy to środowiska, które aktywnie uczestniczyły w wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności spotykając się z koleżankami i kolegami z zaprzyjaźnionych gmin.
Współpraca z gminą Dodewaard to dla Pępowa również konkretna pomoc materialna. W czasie kilkunastu lat kontaktów pępowskie szkoły otrzymały meble szkolne, nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowej, kotłowni gazowej oraz placów zabaw.
Strażacy z Dodewaard przekazali kolegom z Pępowa sprawny wóz strażacki wyposażony w sprzęt ratownictwa drogowego.
Co roku przed świętami Bożego Narodzenia do Pępowa dociera sprzęt dla osób niepełnosprawnych, odzież i inne produkty dla rodzin i osób potrzebujących pomocy.
Na co dzień współpracę koordynują społeczne komitety ds. współpracy z gminą partnerską w Dodewaard i w Pępowie. to one planują współpracę na kolejny rok, przygotowują i realizują wizyty robocze i oficjalne. W trakcie wielu lat współpracy miały miejsce szczególne wydarzenia. W 1995 r. sekretarz gminy Dodewaard Jan Dijkman otrzymał w Dodewaard w obecności władz obu gmin medal od Prezydenta RP Lecha Wałęsy za działalność na rzecz przyjaźni obu narodów. Wręczenia medalu dokonał Ambasador Polski w Holandii.
W październiku 1997 roku na sesji nadzwyczajnej z okazji 10-lecia współpracy Rada Gminy Pępowo nadała tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Pępowo" dwóm mieszkańcom gminy Dodewaard. Wyróżnienia te za wkład pracy na rzecz przyjaznych kontaktów otrzymali Jan Dijkamn i Polka z pochodzenia Marta Kowalczyk - Liefhebber.
Wspomina pani Marta Kowalczyk - Liefhebber (dla wielu "Ciocia Marta" czy "Pani Marta") to osobna karta w historii wielu lat współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami. Wszystkie grupy z Pępowa, które odwiedzały Dodewaard zawsze maiły z nią kontakt. Setki przetłumaczonych listów, dziesiątki upieczonych polskich ciast, niezliczone ilości spotkań w charakterze tłumacza to dorobek, którym może poszczycić się ta wciąż uśmiechnięta kobieta, która przy każdej nadarzającej sie okazji powtarza "mam dwie ojczyzny Holandię i Polskę". Olbrzymie zaangażowanie "Pani Marty" we współpracę między zaprzyjaźnionymi gminami doceniły również władze Dodewaard, które w listopadzie 2001 roku (w obecności rodziny pani Marty i wielu przyjaciół z Polski i Holandii) nadały tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Dodewaard".

Dzień 1 stycznia 2002 roku to dla mieszkańców Dodewaard data historyczna. Parlament holenderski podjął decyzję o łączeniu gmin w większe jednostki administracyjne. Proces ten nie ominął również 4 tysięcznego Dodewaard, które wraz dotychczasowymi gminami Kesteren (10 tys. mieszkańców) i Echteld (8 tys. mieszkańców) od 1 stycznia tworzą nową jednostkę administracyjna o nazwie NEDER - BETUWE.
Mieszkańcy Dodewaard zaangażowani we współpracę twierdzą jednomyślnie - zmiana nazwy jednostki administracyjnej nie niszczy w żaden sposób więzi przyjaźni powstałych przez lata bliskich kontaktów.