PODATKI NA ROK 2019

Podatek od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Strona ministerstwa to: 

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002436Podatek od nieruchomości (Deklaracje i informacje)


Opłata targowa

Ustala się na terenie Gminy Pępowo następujące stawki dziennej opłaty targowej:

1) za sprzedaż towarów, od jednego stanowiska 27,00 zł2) za sprzedaż towarów w handlu obwoźnym 8,00 zł

 (Stawka dla:

- gruntów gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi wartość 2,5 qwintala żyta *54,36 zł=135,90 zł,

- dla pozostałych gruntów z 1 ha fizycznego wynosi wartość 5 qwintala żyta *54,36 zł =271,80 zł.


Dla celów podatku rolnego w Gminie Pępowo w roku 2019 przyjęto cenę żyta wskazaną w komunikacie Prezesa GUS czyli 54,36 zł za 1 dt.
Strona internetowa to: 

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20180001004Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 roku tj. 191,98 zł za 1 m3.)


(Deklaracje i informacje) Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 roku tj. 191,98 zł za 1 m3.)


Wartość podatku od 1 ha lasu wynosi 42,2356 zł

(Deklaracje i informacje)

Komunikat prezesa GUS z dnia 19 października 2018 w sprawie średniej ceny skupu drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Średnia cena sprzedaży drewna wynosi 191,98 za 1m3.
Strona internetowa to:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20180001005