Bezpłatne porady prawne

Wzorem lat ubiegłych na obszarze powiatu gostyńskiego w 2018 r. będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna przez adwokatów oraz radców prawnych dla osób
uprawnionych określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Pępowo, Gminny Ośrodek Kultury  ul. St. Nadstawek 1a, 630830 Pępowo, (pok. nr 2), czwartek- godz. 8:30 - 12:30