W centrum Pępowa w kilku miejscach upamiętnieni są bohaterowie naszej ziemi; obok pomnika bł. Edmunda Bojanowskiego i na Skwerze Jana Pawła II (między plebanią a kościołem) szumią 3 posadzone tam w 2009 r. katyńskie dęby. Na cokole pomnika Serca Jezusowego na pępowskim cmentarzu znajdują się tablice poświęcone: mieszkańcom ziemi pępowskiej poległym w I wojnie światowej, zamordowanemu w Dachau ks. S. Płaczkowi, ofiarom II wojny światowej oraz sześciu rozstrzelanym jesienią 1939 r. w publicznych egzekucjach mieszkańcom gminy Pępowo (Franciszek Napierała, Wojciech Robaszyński, Jan Szczurny, Walenty Walczak, Feliks Poprawa, Zygmunt Grabarczyk). W kwietniu 2018 r. została odsłonięta (na miejscu poprzedniej z 1990 r.) tablica upamiętniająca pięciu związanych z pępowską ziemią bohaterów zamordowanych przez sowieckie NKWD. Są nimi zabici w Katyniu oficerowie Wojska Polskiego por. Piotr Głowacz, por. Ludwik Matuszkiewicz i por. Józef Rzepka oraz dwaj zamordowani w Twerze policjanci st. post. Antoni Busz i st. post. Franciszek Nadstawek. W 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego groby powstańców wielkopolskich na obu pępowskich cmentarzach zostały oznaczone specjalnymi tabliczkami, które pomogą nam nie przechodzić obok nich obojętnie.

            Naszą wędrówkę szlakiem bohaterów II wojny światowej zakończmy ukazującą jej  głęboki sens piękną myślą Jana Pawła II:

Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,

by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.