W Gębicach zatrzymujemy się przy figurze Matki Bożej stojącej obok parku otaczającego piękny pałac, z którym wiąże się postać gen. Stanisława Rostworowskiego (patrz Powstańczym szlakiem 3.).Warto w tym miejscu przypomnieć kolejnego bohatera pępowskiej ziemi, por. Piotra Głowacza.

 Piotr Głowacz

Urodził się w Gębicach, do szkoły powszechnej uczęszczał w Pępowie, później jego rodzice kupili gospodarstwo rolne w Dłoni. W latach 1929 - 1934 kontynuował naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Rawiczu, które ukończył, uzyskując świadectwo dojrzałości i uprawnienia do nauczania w szkołach powszechnych. W latach 1934 – 1935 odbywał służbę wojskową. 1.10.1935 r. awansowano go na stopień plutonowego podchorążego i przeniesiono do rezerwy. Rozpoczął wówczas pracę w zawodzie nauczyciela. Uczył w Szkole Powszechnej Łowiszcze - Budki na Wołyniu. Latem 1936 r. z wynikiem bardzo dobrym ukończył ćwiczenia dla podchorążych rezerwy piechoty. Od 1.01.1937 r. otrzymał najniższy stopień oficerski (podporucznika) i przydział do 60. pp. We wrześniu 1939 r. w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej i był przetrzymywany w obozie w Kozielsku, z którego 12 kwietnia 1940 r. został wywieziony i zastrzelony w lesie katyńskim następnego dnia.

Za parkiem skręcamy w lewo i jedziemy prosto do końca wsi, a następnie ścieżką rowerową udajemy się do Kościuszkowa.