TRASY DLA  BIAŁO – CZERWONEJ

            W tym roku mija 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pragniemy z tej okazji uczcić dzielnych mieszkańców ziemi pępowskiej walczących o wolność ojczyzny opracowaniem tras rowerowych upamiętniających naszych bohaterów. Pierwsza trasa nazwana Powstańczym szlakiem upamiętnia powstańców wielkopolskich, kolejną poświęcamy bohaterom II wojny światowej (1939 – 1945), bowiem wybuch tej najtragiczniejszej z wszystkich wojen i mroczny czas niemieckiej okupacji odcisnęły głębokie piętno w historii Polski i naszej gminy. Może kiedy będziemy wędrować śladami  powstańców wielkopolskich i szlakiem bohaterów II wojny światowej, przemówią do nasz otchłani niepamięci ich dokonania, poruszą ich dramaty, pociągną przykłady.

Wycieczkę rowerową Szlakiem bohaterów II wojny światowej rozpoczynamy w stanicy rowerowej, której nazwa Skrzydlaty Zakątek nawiązuje do stojącego obok wiatraka. Widzimy stąd piękną wieżę kościoła w Pępowie. Od wieków bije w tym świętym miejscu źródło duchowej siły mieszkańców pępowskiej ziemi. Aby nas jej pozbawić, w realizowanej przez siebie polityce zagłady narodu polskiego, okupant niemiecki nie mógł pominąć Kościoła katolickiego. Już na samym początku okupacji ograniczono liczbę nabożeństw oraz rozwiązano organizacje kościelne, pozamykano kościoły, przeznaczając je w większości na magazyny, w latach 1940-1941 aresztowano i wywieziono do obozów koncentracyjnych prawie wszystkich księży.

10 maja 1940 r. wikariusz pępowskiej parafii ks. Stanisław Płaczek został aresztowany przez Niemców i podzielił los tysięcy polskich duchownych; został uwięziony najpierw od 16 sierpnia 1940r. w obozie koncentracyjnym Buchenwald, następnie od 8 grudnia 1940r w  Dachau. Dziesięć miesięcy później do Dachau przybywają w tym samym transporcie 30 X 1941 r., aresztowani również tego samego dnia – 6 X 1941 r. trzej inni kapłani związani z naszą parafią: ksiądz Marian Walorek, który był administratorem parafii w Pępowie po aresztowaniu ks. Płaczka, ks. Stanisław Stefaniak – proboszcz pępowski w latach 1966-1970 oraz ks. Stanisław Kaczmarek – proboszcz pępowski w latach 1972 – 1986. Im dane było przeżyć piekło tego obozu, w dużej mierze dzięki przysyłanym przez rodziny paczkom żywnościowym, na które Niemcy  pozwolili w listopadzie 1942 r. Obóz w Dachau przeżył również  ks. Florian Maćkowiak, proboszcz pępowski w latach 1948 –1958.

Ksiądz Płaczek nie doczekał wyzwolenia obozu, zmarł z wycieńczenia i głodu 25 października 1942r. Pamięć tego dzielnego kapłana społeczność Pępowa uczciła w 1949 r., umieszczono wtedy na pępowskim cmentarzu tablicę pamiątkową jemu poświęconą.

Z obozu w Dachau nie wrócili też 3 inni kapłani związani z naszą parafią: ks. Stefan Radzki (proboszcz parafii w Skoraszewicach), ks. Jan Bąk i ks. Czesław Grzonka. W zakrystii pępowskiej świątyni można obejrzeć galerię portretów kapłanów związanych z naszą parafią, najnowsze obrazy  ukazują księży, którzy byli więźniami Dachau.

Pora wyruszyć na szlak. Opuszczamy Skrzydlaty Zakątek i ścieżką rowerową jedziemy w stronę Kobylina (ok. 1 km), następnie skręcamy w prawo, by dotrzeć na Cegielnię.